زبان امروز

تیگرینیا [ti]

شمار متكلمان:
7.500.000
شمار متكلمان در فوروو:
41
واژه‌های تلفظ‌شده:
176
واژه‌های تلفظ‌نشده:
48

Join our community

تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب