زبان امروز

آلبانیایی [sq]

شمار متكلمان:
15.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
184
واژه‌های تلفظ شده:
470
واژه‌های تلفظ نشده:
1.824