زبان امروز

پرتغالی [pt]

شمار متكلمان:
230.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
43.071
واژه‌های تلفظ‌شده:
135.155
واژه‌های تلفظ‌نشده:
16
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب