زبان امروز

لیتوانیایی [lt]

شمار متكلمان:
4.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
515
واژه‌های تلفظ‌شده:
22.554
واژه‌های تلفظ‌نشده:
0