زبان امروز

پنجابی [pa]

شمار متكلمان:
102.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
87
واژه‌های تلفظ شده:
12.966
واژه‌های تلفظ نشده:
15.552