زبان امروز

آلمانی سوابيايی [swg]

شمار متكلمان:
820.000
شمار متكلمان در فوروو:
17
واژه‌های تلفظ‌شده:
724
واژه‌های تلفظ‌نشده:
62
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب