زبان امروز

زولو [zu]

شمار متكلمان:
11.800.000
شمار متكلمان در فوروو:
107
واژه‌های تلفظ‌شده:
132
واژه‌های تلفظ‌نشده:
1.009

Join our community

تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب