زبان امروز

آلمانی سفلا [nds]

شمار متكلمان:
5.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
107
واژه‌های تلفظ شده:
12.435
واژه‌های تلفظ نشده:
18