زبان امروز

پنسیلوانیا هلندی [pdc]

شمار متكلمان:
150.000
شمار متكلمان در فوروو:
7
واژه‌های تلفظ‌شده:
389
واژه‌های تلفظ‌نشده:
53
تازه‌ترين تلفظ‌ها در زبان‌های محبوب