فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 32.585
  • واژه‌های تلفظ شده: 154.086
  • واژه‌های تلفظ نشده: 216
  • فرانسوی عكس از Luke Ma