فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 30.940
  • واژه‌های تلفظ شده: 147.068
  • واژه‌های تلفظ نشده: 69
  • فرانسوی عكس از Luke Ma