فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 229.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 33.553
  • واژه‌های تلفظ شده: 157.312
  • واژه‌های تلفظ نشده: 272
  • فرانسوی عكس از Luke Ma