فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 32.917
  • واژه‌های تلفظ شده: 155.270
  • واژه‌های تلفظ نشده: 190
  • فرانسوی عكس از Luke Ma
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه