فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 229.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 35.198
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 161.252
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.096
  • فرانسوی عكس از Luke Ma
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه