یونانی باستانی راهنمای تلفظ

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

پيوستن به تلفظ های یونانی باستانی

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 152
  • واژه‌های تلفظ شده: 74.477
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.547
  • یونانی باستانی عكس از no author
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه