تاتاری راهنمای تلفظ

[Tatarça]

پيوستن به تلفظ های تاتاری

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 292
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 424.180
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.740
  • تاتاری عكس از Dmitry Boyarin
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه