فرهنگ لغت تلفظ تاتاری

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (تاتاری) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تاتاری: محتوای مفید

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به تاتاری

  • 1 تلفظ 1
  • 2 تلفظ 2
  • 100 تلفظ 100
  • 50 تلفظ 50
  • 80 تلفظ 80
  • 14 تلفظ 14
  • Sara تلفظ Sara
  • 30 تلفظ 30
  • 13 تلفظ 13
  • 555 تلفظ 555

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (تاتاری) را تلفظ کنید؟