تاتاری راهنمای تلفظ

[Tatarça]

پيوستن به تلفظ های تاتاری

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 284
  • واژه‌های تلفظ شده: 397.028
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.650
  • تاتاری عكس از Dmitry Boyarin
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه