فرهنگ لغت تلفظ تاتاری

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (تاتاری) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تاتاری: محتوای مفید

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به تاتاری

  • 1 تلفظ 1
  • 2 تلفظ 2
  • машина تلفظ машина
  • 30 تلفظ 30
  • 1000 تلفظ 1000
  • да تلفظ да
  • 100 تلفظ 100
  • 13 تلفظ 13
  • 40 تلفظ 40
  • 17 تلفظ 17

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (تاتاری) را تلفظ نمایید؟