آلمانی راهنمای تلفظ

[Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18.074
  • واژه‌های تلفظ شده: 496.726
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6
  • آلمانی عكس از Moyan Brenn