آلمانی راهنمای تلفظ

[Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18.686
  • واژه‌های تلفظ شده: 503.264
  • واژه‌های تلفظ نشده: 176
  • آلمانی عكس از Moyan Brenn
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه