آلمانی راهنمای تلفظ

[Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18.497
  • واژه‌های تلفظ شده: 501.552
  • واژه‌های تلفظ نشده: 165
  • آلمانی عكس از Moyan Brenn
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه