آلمانی راهنمای تلفظ

[Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 129.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19.447
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 514.155
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 926
  • آلمانی عكس از Moyan Brenn