آلمانی راهنمای تلفظ

[Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18.298
  • واژه‌های تلفظ شده: 498.688
  • واژه‌های تلفظ نشده: 14
  • آلمانی عكس از Moyan Brenn