آلمانی راهنمای تلفظ

[Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 129.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19.859
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 516.276
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 89
  • آلمانی عكس از Moyan Brenn
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه