آلمانی راهنمای تلفظ

[Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 129.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19.065
  • واژه‌های تلفظ شده: 509.521
  • واژه‌های تلفظ نشده: 574
  • آلمانی عكس از Moyan Brenn