فرهنگ لغت تلفظ آلمانی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (آلمانی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

آلمانی: محتوای مفید

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به آلمانی

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (آلمانی) را تلفظ نمایید؟