ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 9.351
  • واژه‌های تلفظ شده: 60.696
  • واژه‌های تلفظ نشده: 33.042
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek