ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 66.850.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10.026
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 62.358
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 31.746
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه