ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.903
  • واژه‌های تلفظ شده: 58.135
  • واژه‌های تلفظ نشده: 36.760
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek