ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.010
  • واژه‌های تلفظ شده: 54.693
  • واژه‌های تلفظ نشده: 37.697
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek