ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 8.761
  • واژه‌های تلفظ شده: 59.003
  • واژه‌های تلفظ نشده: 34.679
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه