ترکی راهنمای تلفظ

[Türkçe]

پيوستن به تلفظ های ترکی

  • شمار متكلمان: 150.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.651
  • واژه‌های تلفظ شده: 55.562
  • واژه‌های تلفظ نشده: 37.403
  • ترکی عكس از Frank Kovalchek