يو كانتونيايی راهنمای تلفظ

[粵文]

پيوستن به تلفظ های يو كانتونيايی

  • شمار متكلمان: 72.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.863
  • واژه‌های تلفظ شده: 30.205
  • واژه‌های تلفظ نشده: 157
  • يو كانتونيايی عكس از Noahs Knight