يو كانتونيايی راهنمای تلفظ

[粵文]

پيوستن به تلفظ های يو كانتونيايی

  • شمار متكلمان: 72.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.943
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 30.969
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 286
  • يو كانتونيايی عكس از Noahs Knight