يو كانتونيايی راهنمای تلفظ

[粵文]

پيوستن به تلفظ های يو كانتونيايی

  • شمار متكلمان: 72.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.025
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 31.305
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 327
  • يو كانتونيايی عكس از Noahs Knight
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه