اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 47.328
  • واژه‌های تلفظ شده: 121.273
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.691