اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 527.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 50.619
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 132.024
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 641
  • اسپانیایی عكس از Pedro Ortega