فرهنگ لغت تلفظ اسپانیایی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (اسپانیایی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.
Forvo kids Forvo kids

And for those kids who want to play and learn Spanish, download the Forvo Kids app.

اسپانیایی: محتوای مفید

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به اسپانیایی

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (اسپانیایی) را تلفظ کنید؟