اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 527.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 48.320
  • واژه‌های تلفظ شده: 123.805
  • واژه‌های تلفظ نشده: 338
  • اسپانیایی عكس از Pedro Ortega