اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 43.686
  • واژه‌های تلفظ شده: 103.190
  • واژه‌های تلفظ نشده: 83