فرهنگ لغت تلفظ اسپانیایی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (اسپانیایی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

اسپانیایی: محتوای مفید

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به اسپانیایی

  • R تلفظ R
  • Chile تلفظ Chile
  • mango تلفظ mango
  • Uruguay تلفظ Uruguay
  • no تلفظ no
  • hola تلفظ hola
  • popular تلفظ popular
  • me تلفظ me
  • y تلفظ y
  • BMW تلفظ BMW

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (اسپانیایی) را تلفظ نمایید؟