اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 44.637
  • واژه‌های تلفظ شده: 107.640
  • واژه‌های تلفظ نشده: 190