اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 46.714
  • واژه‌های تلفظ شده: 119.382
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.004