اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 527.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 49.543
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 126.135
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 139
  • اسپانیایی عكس از Pedro Ortega
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه