اوکراینی راهنمای تلفظ

[Українська]

پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 41.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.407
  • واژه‌های تلفظ شده: 60.612
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • اوکراینی عكس از Zorge Richard
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه