اوکراینی راهنمای تلفظ

[Українська]

پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 41.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.671
  • واژه‌های تلفظ شده: 62.098
  • واژه‌های تلفظ نشده: 77
  • اوکراینی عكس از Zorge Richard
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه