اوکراینی راهنمای تلفظ

[Українська]

پيوستن به تلفظ های اوکراینی

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.943
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 62.622
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 0
  • اوکراینی عكس از Zorge Richard
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه