ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 13.102
  • واژه‌های تلفظ شده: 136.531
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4
  • ژاپنی