ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 129.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14.979
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 166.731
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 42
  • ژاپنی
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه