ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 13.311
  • واژه‌های تلفظ شده: 138.421
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
  • ژاپنی
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه