ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 129.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14.606
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 162.103
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 9
  • ژاپنی
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه