ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 127.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12.903
  • واژه‌های تلفظ شده: 134.197
  • واژه‌های تلفظ نشده: 14
  • ژاپنی