ژاپنی راهنمای تلفظ

[日本語]

پيوستن به تلفظ های ژاپنی

  • شمار متكلمان: 129.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14.265
  • واژه‌های تلفظ شده: 155.836
  • واژه‌های تلفظ نشده: 23
  • ژاپنی