هلندی راهنمای تلفظ

[Nederlands]

پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.797
  • واژه‌های تلفظ شده: 106.341
  • واژه‌های تلفظ نشده: 125
  • هلندی عكس از David Evers