هلندی راهنمای تلفظ

[Nederlands]

پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.048
  • واژه‌های تلفظ شده: 72.576
  • واژه‌های تلفظ نشده: 458
  • هلندی عكس از David Evers
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه