هلندی راهنمای تلفظ

[Nederlands]

پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.571
  • واژه‌های تلفظ شده: 104.341
  • واژه‌های تلفظ نشده: 49
  • هلندی عكس از David Evers
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه