سوئدی راهنمای تلفظ

[Svenska]

پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.653
  • واژه‌های تلفظ شده: 102.620
  • واژه‌های تلفظ نشده: 124
  • سوئدی عكس از Skubasteve834