سوئدی راهنمای تلفظ

[Svenska]

پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.907
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 108.135
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 400
  • سوئدی عكس از Skubasteve834