سوئدی راهنمای تلفظ

[Svenska]

پيوستن به تلفظ های سوئدی

  • شمار متكلمان: 10.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.987
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 113.156
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 926
  • سوئدی عكس از Skubasteve834
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه