انگلیسی راهنمای تلفظ

[English]

پيوستن به تلفظ های انگلیسی

  • شمار متكلمان: 1.000.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 283.201
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 163.763
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 3.156
  • انگلیسی عكس از Mrdoubtfire