یونانی راهنمای تلفظ

[Ελληνικά]

پيوستن به تلفظ های یونانی

  • شمار متكلمان: 13.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.659
  • واژه‌های تلفظ شده: 60.695
  • واژه‌های تلفظ نشده: 12.532
  • یونانی عكس از Leonard G.
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه