یونانی راهنمای تلفظ

[Ελληνικά]

پيوستن به تلفظ های یونانی

  • شمار متكلمان: 13.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.785
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 61.317
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 12.734
  • یونانی عكس از Leonard G.
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه