پرتغالی راهنمای تلفظ

[Português]

پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 229.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 37.713
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 132.705
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 20
  • پرتغالی عكس از Justin Vidamo
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه