پرتغالی راهنمای تلفظ

[Português]

پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 230.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 34.924
  • واژه‌های تلفظ شده: 131.336
  • واژه‌های تلفظ نشده: 30
  • پرتغالی عكس از Justin Vidamo
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه