اسلواکیایی راهنمای تلفظ

[Slovenčina]

پيوستن به تلفظ های اسلواکیایی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 698
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.252
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.449
  • اسلواکیایی عكس از Joseph Bautista