فرهنگ لغت تلفظ اسلواکیایی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (اسلواکیایی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به اسلواکیایی

  • leopard تلفظ leopard
  • ahoj تلفظ ahoj
  • Egypt تلفظ Egypt
  • 80 تلفظ 80
  • R تلفظ R
  • y تلفظ y
  • hotel تلفظ hotel
  • a تلفظ a
  • X تلفظ X
  • ich تلفظ ich

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (اسلواکیایی) را تلفظ نمایید؟