اسلواکیایی راهنمای تلفظ

[Slovenčina]

پيوستن به تلفظ های اسلواکیایی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 769
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 12.715
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.709
  • اسلواکیایی عكس از Joseph Bautista