اسلواکیایی راهنمای تلفظ

[Slovenčina]

پيوستن به تلفظ های اسلواکیایی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 721
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.249
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.559
  • اسلواکیایی عكس از Joseph Bautista