روسی راهنمای تلفظ

[Русский]

پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 267.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 39.786
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 274.140
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 5
  • روسی عكس از Alexey Yuzhakov
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه