روسی راهنمای تلفظ

[Русский]

پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 267.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 37.092
  • واژه‌های تلفظ شده: 276.326
  • واژه‌های تلفظ نشده: 17
  • روسی عكس از Alexey Yuzhakov
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه