روسی راهنمای تلفظ

[Русский]

پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 35.345
  • واژه‌های تلفظ شده: 268.156
  • واژه‌های تلفظ نشده: 33
  • روسی عكس از Alexey Yuzhakov
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه