فارسی راهنمای تلفظ

[پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 121.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.433
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 55.078
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 908
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه