فارسی راهنمای تلفظ

[پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.220
  • واژه‌های تلفظ شده: 54.505
  • واژه‌های تلفظ نشده: 684
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه