فارسی راهنمای تلفظ

[پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.788
  • واژه‌های تلفظ شده: 51.818
  • واژه‌های تلفظ نشده: 776
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه