فارسی راهنمای تلفظ

[پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.519
  • واژه‌های تلفظ شده: 51.013
  • واژه‌های تلفظ نشده: 841
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg