فارسی راهنمای تلفظ

[پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 110.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.772
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 57.211
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 311
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه