تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

ما را یاری دهید و واژه‏‌های تلفظ نشده را به زبان خود تلفظ کنید.

 • ضبط تلفظ मिर्जई मिर्जई [hi]
 • ضبط تلفظ लेमनेड लेमनेड [hi]
 • ضبط تلفظ फुटबॉल-मैदान फुटबॉल-मैदान [hi]
 • ضبط تلفظ मांस की दुकान मांस की दुकान [hi]
 • ضبط تلفظ वाइन वाइन [hi]
 • ضبط تلفظ ट्राम ट्राम [hi]
 • ضبط تلفظ बीयर बीयर [hi]
 • ضبط تلفظ अग्निशामक अग्निशामक [hi]
 • ضبط تلفظ अग्न्याशय अग्न्याशय [hi]
 • ضبط تلفظ धूसर धूसर [hi]
 • ضبط تلفظ present present [en]
 • ضبط تلفظ Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. [en]
 • ضبط تلفظ Nahoum Nahoum [fr]
 • ضبط تلفظ lose your shirt lose your shirt [en]
 • ضبط تلفظ serwisant serwisant [pl]
 • ضبط تلفظ fruire di un vantaggio fruire di un vantaggio [it]
 • ضبط تلفظ Auswechslungen Auswechslungen [de]
 • ضبط تلفظ the money burns a hole in his pocket the money burns a hole in his pocket [en]
 • ضبط تلفظ cellophane cellophane [fr]
 • ضبط تلفظ Chouan Chouan [fr]
 • ضبط تلفظ clapot clapot [fr]
 • ضبط تلفظ cléricalisme cléricalisme [fr]
 • ضبط تلفظ cuiller à café cuiller à café [fr]
 • ضبط تلفظ mal vu mal vu [fr]
 • ضبط تلفظ doubleuse doubleuse [fr]
 • ضبط تلفظ proposta stuzzicante proposta stuzzicante [it]
 • ضبط تلفظ keep your head above water keep your head above water [en]
 • ضبط تلفظ Kaudulla Kaudulla [ta]
 • ضبط تلفظ der Stör, die Störe der Stör, die Störe [de]
 • ضبط تلفظ MG1359 MG1359 [fa]
 • ضبط تلفظ чёркавший чёркавший [ru]
 • ضبط تلفظ Am I crazy trying to learn Polish language Am I crazy trying to learn Polish language [pl]
 • ضبط تلفظ scaltramente scaltramente [it]
 • ضبط تلفظ der Karpfen, die Karpfen der Karpfen, die Karpfen [de]
 • ضبط تلفظ fomentare la discordia fomentare la discordia [it]
 • ضبط تلفظ 唯一人 唯一人 [ja]
 • ضبط تلفظ もう一杯コーヒーを飲みませんか もう一杯コーヒーを飲みませんか [ja]
 • ضبط تلفظ 右も左も分らなかったけど優しい先輩が全部教えてくれた 右も左も分らなかったけど優しい先輩が全部教えてくれた [ja]
 • ضبط تلفظ そして彼らはその文学、映画、音楽などの感動を通して世界に影響を与えつづけるだろう そして彼らはその文学、映画、音楽などの感動を通して世界に影響を与えつづけるだろう [ja]
 • ضبط تلفظ Vielleicht so um 18:30? Hast du Lust? Vielleicht so um 18:30? Hast du Lust? [de]
 • ضبط تلفظ Wir können also vor dem Tanzkurs noch zusammen essen. Wir können also vor dem Tanzkurs noch zusammen essen. [de]
 • ضبط تلفظ ich gehe am Dienstag nach der Uni doch nicht zu Massimo. ich gehe am Dienstag nach der Uni doch nicht zu Massimo. [de]
 • ضبط تلفظ 白眼 白眼 [ja]
 • ضبط تلفظ à gouche à gouche [fr]
 • ضبط تلفظ коллекционерка коллекционерка [ru]
 • ضبط تلفظ ad vitam ad vitam [en]
 • ضبط تلفظ apofenia apofenia [it]
 • ضبط تلفظ Frédéric Schoendoerffer Frédéric Schoendoerffer [fr]
 • ضبط تلفظ 羞答答 羞答答 [zh]
 • ضبط تلفظ 容人 容人 [zh]