تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

ما را یاری دهید و واژه‏‌های تلفظ‌نشده را به زبان خود تلفظ کنید.

 • ضبط تلفظ Gamila Gamila [arz]
 • ضبط تلفظ sidegrind sidegrind [no]
 • ضبط تلفظ justerbar justerbar [no]
 • ضبط تلفظ hjulbåre hjulbåre [no]
 • ضبط تلفظ அகரமுதல அகரமுதல [ta]
 • ضبط تلفظ ingen över huvud taget ingen över huvud taget [sv]
 • ضبط تلفظ ノンアル ノンアル [ja]
 • ضبط تلفظ ちゃんちゃらおかしい ちゃんちゃらおかしい [ja]
 • ضبط تلفظ sushi sushi [az]
 • ضبط تلفظ operasjonsmaske operasjonsmaske [no]
 • ضبط تلفظ lateks lateks [no]
 • ضبط تلفظ latekshanske latekshanske [no]
 • ضبط تلفظ nøling nøling [no]
 • ضبط تلفظ Luftpumpe Luftpumpe [no]
 • ضبط تلفظ obezwładniają obezwładniają [pl]
 • ضبط تلفظ obezwładniacie obezwładniacie [pl]
 • ضبط تلفظ obezwładnia obezwładnia [pl]
 • ضبط تلفظ mansjett mansjett [no]
 • ضبط تلفظ stå ved en korsvei stå ved en korsvei [no]
 • ضبط تلفظ i egenskap av i egenskap av [sv]
 • ضبط تلفظ korsvei korsvei [no]
 • ضبط تلفظ Результат сравнения может оказаться неожиданным. Результат сравнения может оказаться неожиданным. [ru]
 • ضبط تلفظ Why don't you cook for a change? Why don't you cook for a change? [en]
 • ضبط تلفظ trykkreguleringsventil trykkreguleringsventil [no]
 • ضبط تلفظ nabokrangel nabokrangel [no]
 • ضبط تلفظ At last we'll share The league-spread, quiring symphonies that are Joy in the world At last we'll share The league-spread, quiring symphonies that are Joy in the world [en]
 • ضبط تلفظ en individ en individ [sv]
 • ضبط تلفظ klatremus klatremus [no]
 • ضبط تلفظ Max Berre Max Berre [fr]
 • ضبط تلفظ alkazar alkazar [eu]
 • ضبط تلفظ urbanistyczne urbanistyczne [pl]
 • ضبط تلفظ ギッタンギッタン ギッタンギッタン [ja]
 • ضبط تلفظ gehängter Mann gehängter Mann [de]
 • ضبط تلفظ 수상 공원 수상 공원 [ko]
 • ضبط تلفظ 新台幣 新台幣 [zh]
 • ضبط تلفظ tramitatu tramitatu [eu]
 • ضبط تلفظ en livsåskådning en livsåskådning [sv]
 • ضبط تلفظ DVD방 DVD방 [ko]
 • ضبط تلفظ przedzierzgnęłyśmy się przedzierzgnęłyśmy się [pl]
 • ضبط تلفظ przedzierzgnęliśmy się przedzierzgnęliśmy się [pl]
 • ضبط تلفظ przedzierzgnęli się przedzierzgnęli się [pl]
 • ضبط تلفظ przedzierzgnęły się przedzierzgnęły się [pl]
 • ضبط تلفظ Cyril Rootham Cyril Rootham [en]
 • ضبط تلفظ przedzierzgnęło się przedzierzgnęło się [pl]
 • ضبط تلفظ Enis Maci Enis Maci [de]
 • ضبط تلفظ przedzierzgnęła się przedzierzgnęła się [pl]
 • ضبط تلفظ przedzierzgnął się przedzierzgnął się [pl]
 • ضبط تلفظ cheugy cheugy [en]
 • ضبط تلفظ 빗자루질 빗자루질 [ko]
 • ضبط تلفظ 최저 기온 최저 기온 [ko]