تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

ما را یاری دهید و واژه‏‌های تلفظ نشده را به زبان خود تلفظ کنید.

 • ضبط تلفظ ստրինգ ստրինգ [hy]
 • ضبط تلفظ टॉप टॉप [hi]
 • ضبط تلفظ लेगिंग लेगिंग [hi]
 • ضبط تلفظ आन्तरिक कमीज आन्तरिक कमीज [hi]
 • ضبط تلفظ गोफन गोफन [hi]
 • ضبط تلفظ बादबानी बादबानी [hi]
 • ضبط تلفظ स्की-सूट स्की-सूट [hi]
 • ضبط تلفظ मिर्जई मिर्जई [hi]
 • ضبط تلفظ कॉकटेल कॉकटेल [hi]
 • ضبط تلفظ बरमूडा बरमूडा [hi]
 • ضبط تلفظ कोका कोला कोका कोला [hi]
 • ضبط تلفظ ब्रांडी ब्रांडी [hi]
 • ضبط تلفظ शम्पेन शम्पेन [hi]
 • ضبط تلفظ कावा कावा [hi]
 • ضبط تلفظ आसव आसव [hi]
 • ضبط تلفظ शेक शेक [hi]
 • ضبط تلفظ कार-वर्कशॉप कार-वर्कशॉप [hi]
 • ضبط تلفظ कॉफ़ी कॉफ़ी [hi]
 • ضبط تلفظ लेमनेड लेमनेड [hi]
 • ضبط تلفظ स्की का मैदान स्की का मैदान [hi]
 • ضبط تلفظ खेल का मैदान खेल का मैदान [hi]
 • ضبط تلفظ तरण-ताल तरण-ताल [hi]
 • ضبط تلفظ मछली की दुकान मछली की दुकान [hi]
 • ضبط تلفظ अतिथि गृह अतिथि गृह [hi]
 • ضبط تلفظ टैक्सी-स्टॉप टैक्सी-स्टॉप [hi]
 • ضبط تلفظ गैस स्टेशन या पेट्रोल-पंप गैस स्टेशन या पेट्रोल-पंप [hi]
 • ضبط تلفظ मेट्रो-स्टेशन मेट्रो-स्टेशन [hi]
 • ضبط تلفظ बस-अड्डा बस-अड्डा [hi]
 • ضبط تلفظ चश्माघर चश्माघर [hi]
 • ضبط تلفظ कांसुलेट कांसुलेट [hi]
 • ضبط تلفظ पुलिस-चौकी पुलिस-चौकी [hi]
 • ضبط تلفظ दवा की दूकान दवा की दूकान [hi]
 • ضبط تلفظ अग्निशमन-दस्ता अग्निशमन-दस्ता [hi]
 • ضبط تلفظ मांस की दुकान मांस की दुकान [hi]
 • ضبط تلفظ फुटबॉल-मैदान फुटबॉल-मैदान [hi]
 • ضبط تلفظ छायादार चौड़ा रास्ता छायादार चौड़ा रास्ता [hi]
 • ضبط تلفظ क्लिनिक क्लिनिक [hi]
 • ضبط تلفظ ट्रैवेल-एजेंसी ट्रैवेल-एजेंसी [hi]
 • ضبط تلفظ pareo marama pareo marama [sr]
 • ضبط تلفظ दो सौ दो सौ [hi]
 • ضبط تلفظ वायलेट वायलेट [hi]
 • ضبط تلفظ हल्का नीला हल्का नीला [hi]
 • ضبط تلفظ वाइन वाइन [hi]
 • ضبط تلفظ स्कर्ट स्कर्ट [hi]
 • ضبط تلفظ चौक चौक [hi]
 • ضبط تلفظ पेटी पेटी [hi]
 • ضبط تلفظ कसाई कसाई [hi]
 • ضبط تلفظ बेकरी बेकरी [hi]
 • ضبط تلفظ सैंडल सैंडल [hi]
 • ضبط تلفظ जूते जूते [hi]