تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

ما را یاری دهید و واژه‏‌های تلفظ نشده را به زبان خود تلفظ کنید.

 • ضبط تلفظ harga diri harga diri [ms]
 • ضبط تلفظ gelap mata gelap mata [ms]
 • ضبط تلفظ 私は彼女とは長い付き合いだ。 私は彼女とは長い付き合いだ。 [ja]
 • ضبط تلفظ gaji buta gaji buta [ms]
 • ضبط تلفظ range hood range hood [en]
 • ضبط تلفظ dalam tangan dalam tangan [ms]
 • ضبط تلفظ Oscar Swijnenberg Oscar Swijnenberg [nl]
 • ضبط تلفظ cepat tangan cepat tangan [ms]
 • ضبط تلفظ в среду я буду делать домашнее задание в среду я буду делать домашнее задание [ru]
 • ضبط تلفظ cari jalan cari jalan [ms]
 • ضبط تلفظ Selvværd Selvværd [da]
 • ضبط تلفظ cakar ayam cakar ayam [ms]
 • ضبط تلفظ cahaya mata cahaya mata [ms]
 • ضبط تلفظ buta hati buta hati [ms]
 • ضبط تلفظ buah mulut buah mulut [ms]
 • ضبط تلفظ besar kepala besar kepala [ms]
 • ضبط تلفظ Why must the ordinances be followed Why must the ordinances be followed [en]
 • ضبط تلفظ berat tulang berat tulang [ms]
 • ضبط تلفظ berat mulut berat mulut [ms]
 • ضبط تلفظ berat hati berat hati [ms]
 • ضبط تلفظ bawah angin bawah angin [ms]
 • ضبط تلفظ bau-bau bacang bau-bau bacang [ms]
 • ضبط تلفظ batu loncatan batu loncatan [ms]
 • ضبط تلفظ batu api batu api [ms]
 • ضبط تلفظ banyak mulut banyak mulut [ms]
 • ضبط تلفظ bahasa pasar bahasa pasar [ms]
 • ضبط تلفظ Teriflunomide Teriflunomide [en]
 • ضبط تلفظ Lysanne Charles Lysanne Charles [nl]
 • ضبط تلفظ ты с женой разведёшь? ты с женой разведёшь? [ru]
 • ضبط تلفظ главный редактор журнала главный редактор журнала [ru]
 • ضبط تلفظ из Германии из Германии [ru]
 • ضبط تلفظ Hattifattener Hattifattener [sv]
 • ضبط تلفظ кого Вы ждёте? кого Вы ждёте? [ru]
 • ضبط تلفظ я буду с ним ходить по музеям, по выставкам я буду с ним ходить по музеям, по выставкам [ru]
 • ضبط تلفظ 惪 [zh]
 • ضبط تلفظ gas range gas range [en]
 • ضبط تلفظ un homme à dégaine de noceur un homme à dégaine de noceur [fr]
 • ضبط تلفظ thiomáinfidís thiomáinfidís [ga]
 • ضبط تلفظ thiomáinfimis thiomáinfimis [ga]
 • ضبط تلفظ thiomáinfinn thiomáinfinn [ga]
 • ضبط تلفظ thiomáinfeá thiomáinfeá [ga]
 • ضبط تلفظ thiomáinfeadh thiomáinfeadh [ga]
 • ضبط تلفظ إبراهيم بن سعيدلسهلي إبراهيم بن سعيدلسهلي [ar]
 • ضبط تلفظ personality-wise personality-wise [en]
 • ضبط تلفظ learned behaviour learned behaviour [en]
 • ضبط تلفظ 一戸建てより共同住宅に住む世帯の増加率の方が高い。 一戸建てより共同住宅に住む世帯の増加率の方が高い。 [ja]
 • ضبط تلفظ 私は成功するでしょうか。 私は成功するでしょうか。 [ja]
 • ضبط تلفظ kitchen exhaust fan kitchen exhaust fan [en]
 • ضبط تلفظ 肥墝 肥墝 [zh]
 • ضبط تلفظ 燥溼 燥溼 [zh]