تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

ما را یاری دهید و واژه‏‌های تلفظ نشده را به زبان خود تلفظ کنید.

واژگان

 • ضبط تلفظ zmutowane zmutowane [pl]
 • ضبط تلفظ 空かす 空かす [ja]
 • ضبط تلفظ obúvať si obúvať si [sk]
 • ضبط تلفظ blond blond [sk]
 • ضبط تلفظ bristle-tipped bristle-tipped [en]
 • ضبط تلفظ lodička lodička [sk]
 • ضبط تلفظ crenulate crenulate [en]
 • ضبط تلفظ skúšobná kabínka skúšobná kabínka [sk]
 • ضبط تلفظ rifle rifle [sk]
 • ضبط تلفظ Phogy Phogy [en]
 • ضبط تلفظ 1665 1665 [fr]
 • ضبط تلفظ משפחת השכול משפחת השכול [he]
 • ضبط تلفظ הקמת המדינה הקמת המדינה [he]
 • ضبط تلفظ Meyenberg Meyenberg [en]
 • ضبط تلفظ התנועה הציונית התנועה הציונית [he]
 • ضبط تلفظ tappa bort tappa bort [sv]
 • ضبط تلفظ ישות נצחית ישות נצחית [he]
 • ضبط تلفظ lyser upp lyser upp [sv]
 • ضبط تلفظ blandar ihop blandar ihop [sv]
 • ضبط تلفظ מלחמת אזרחים מלחמת אזרחים [he]
 • ضبط تلفظ כוחות עליונים כוחות עליונים [he]
 • ضبط تلفظ un réseau d'agence un réseau d'agence [fr]
 • ضبط تلفظ Caputh Caputh [de]
 • ضبط تلفظ músicas músicas [es]
 • ضبط تلفظ あれ以来 あれ以来 [ja]
 • ضبط تلفظ Rollator Rollator [sv]
 • ضبط تلفظ כישלונות כישלונות [he]
 • ضبط تلفظ spatulate spatulate [en]
 • ضبط تلفظ ילדות קשה ילדות קשה [he]
 • ضبط تلفظ おいで おいで [ja]
 • ضبط تلفظ iyileştin iyileştin [tr]
 • ضبط تلفظ reniform reniform [en]
 • ضبط تلفظ מופמנת מופמנת [he]
 • ضبط تلفظ מופנם מופנם [he]
 • ضبط تلفظ tomentum tomentum [en]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Ich habe in vielen verschiedenen Hotels in Berlin übernachtet Ich habe in vielen verschiedenen Hotels in Berlin übernachtet [de] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Невозможно описать те чувства, которые я испытал в тот момент! Невозможно описать те чувства, которые я испытал в тот момент! [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Перед Рождественским постом я их повенчал. Перед Рождественским постом я их повенчал. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Мы до сих пор поддерживаем добрые отношения. Мы до сих пор поддерживаем добрые отношения. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Нет худа без добра: она познакомилась с достойным человеком. Нет худа без добра: она познакомилась с достойным человеком. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Потом я познакомился с этой молодой мамой, окрестил ее малыша. Потом я познакомился с этой молодой мамой, окрестил ее малыша. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Каждый ребенок приходит в свое время... именно тогда, когда нужно, и такой, какой нужен именно вам. Каждый ребенок приходит в свое время... именно тогда, когда нужно, и такой, какой нужен именно вам. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ На крови убитых детей счастья не построишь. На крови убитых детей счастья не построишь. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ To sa mi nepáči. To sa mi nepáči. [sk] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ To sa mi páči. To sa mi páči. [sk] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ die Stakete die Stakete [de] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Môžem si to vyskúšať? Môžem si to vyskúšať? [sk] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Kde je skúšobná kabínka? Kde je skúšobná kabínka? [sk] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Aha, pozri! Aha, pozri! [sk] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Тем больше тепла, тем выше призвание. Тем больше тепла, тем выше призвание. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ В любой момент мне могут позвонить и попросить срочно приехать. В любой момент мне могут позвонить и попросить срочно приехать. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Пытаться сделать все, чтобы они свое решение изменили. Пытаться сделать все, чтобы они свое решение изменили. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Мое служение - говорить с женщинами, каторые пришли туда сделать аборт. Мое служение - говорить с женщинами, каторые пришли туда сделать аборт. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Я пыталась отговорить девушку убивать ребенка. Я пыталась отговорить девушку убивать ребенка. [ru] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 宇宙船は間もなく月に到着するだろう 宇宙船は間もなく月に到着するだろう [ja] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 捐窿捐罅 捐窿捐罅 [yue] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ かつては恐竜が地球を支配していた かつては恐竜が地球を支配していた [ja] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ avoir de la marge avoir de la marge [fr] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ la marge de la société la marge de la société [fr] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ドラゴンは、その口から煙霧と炎を発射した ドラゴンは、その口から煙霧と炎を発射した [ja] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ אני מצדיע לך אני מצדיע לך [he] [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ 竜は想像上の生物である 竜は想像上の生物である [ja] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ על קצה המזלג על קצה המזלג [he] [خوردن و آشامیدن]
 • ضبط تلفظ allers et retours de courriels allers et retours de courriels [fr] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ あれ以来互いの行き来が間遠になった あれ以来互いの行き来が間遠になった [ja] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ חסר לי חסר לי [he] [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ det håller inte måttet det håller inte måttet [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ あれっきり彼女には会っていない あれっきり彼女には会っていない [ja] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Skyll inte på mig Skyll inte på mig [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 기억이 안난다 기억이 안난다 [ko] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 생각이 안난다 생각이 안난다 [ko] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Volveré a verle pronto. Volveré a verle pronto. [es] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Are you there? Are you there? [en] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Il a fini par consulter un marabout pour se soigner. Il a fini par consulter un marabout pour se soigner. [fr] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ In subsumption In subsumption [en] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 암으로 죽다 암으로 죽다 [ko] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 생각이 안 나다 생각이 안 나다 [ko] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ 기억이 안나다 기억이 안나다 [ko] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ close friends close friends [en] [متفرقه]