تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

ما را یاری دهید و واژه‏‌های تلفظ نشده را به زبان خود تلفظ کنید.

واژگان

 • ضبط تلفظ Di Pietrantonio Di Pietrantonio [it]
 • ضبط تلفظ Vyroubal Vyroubal [cs]
 • ضبط تلفظ どんぶりばち どんぶりばち [ja]
 • ضبط تلفظ Muntanja Muntanja [mt]
 • ضبط تلفظ nigger nigger [cs]
 • ضبط تلفظ Pačiska Pačiska [cs]
 • ضبط تلفظ гашыйк-мәгъшук гашыйк-мәгъшук [tt]
 • ضبط تلفظ job job [sv]
 • ضبط تلفظ Gibelet Gibelet [fr]
 • ضبط تلفظ имеш-димеш имеш-димеш [tt]
 • ضبط تلفظ инсаниятчелек инсаниятчелек [tt]
 • ضبط تلفظ инсаниятлек инсаниятлек [tt]
 • ضبط تلفظ ипилек-тозлык ипилек-тозлык [tt]
 • ضبط تلفظ ипи-тозлы ипи-тозлы [tt]
 • ضبط تلفظ ипләп-чаклап ипләп-чаклап [tt]
 • ضبط تلفظ ипләп-сипләп ипләп-сипләп [tt]
 • ضبط تلفظ ир-улак ир-улак [tt]
 • ضبط تلفظ исагуҗи исагуҗи [tt]
 • ضبط تلفظ исем-чап исем-чап [tt]
 • ضبط تلفظ исе-җиле исе-җиле [tt]
 • ضبط تلفظ ис-кон ис-кон [tt]
 • ضبط تلفظ ис-кос ис-кос [tt]
 • ضبط تلفظ ruant ruant [fr]
 • ضبط تلفظ ис-ос ис-ос [tt]
 • ضبط تلفظ иссез-тынсыз иссез-тынсыз [tt]
 • ضبط تلفظ истиһзалы истиһзалы [tt]
 • ضبط تلفظ истихарәле истихарәле [tt]
 • ضبط تلفظ истыйраплы истыйраплы [tt]
 • ضبط تلفظ истыйрап истыйрап [tt]
 • ضبط تلفظ ис-төш ис-төш [tt]
 • ضبط تلفظ die Erreichung die Erreichung [de]
 • ضبط تلفظ исәпсез-сансыз исәпсез-сансыз [tt]
 • ضبط تلفظ die Kostenbelastungen die Kostenbelastungen [de]
 • ضبط تلفظ иттифакыйлык иттифакыйлык [tt]
 • ضبط تلفظ итәк-чабу итәк-чабу [tt]
 • ضبط تلفظ итәк-җин итәк-җин [tt]
 • ضبط تلفظ Korbflechten Korbflechten [de]
 • ضبط تلفظ ихтыярлы-ихтыярсыз ихтыярлы-ихтыярсыз [tt]
 • ضبط تلفظ иҗабе-кабул иҗабе-кабул [tt]
 • ضبط تلفظ иҗаби иҗаби [tt]
 • ضبط تلفظ иһаһайлау иһаһайлау [tt]
 • ضبط تلفظ иһаһай-миһаһай иһаһай-миһаһай [tt]
 • ضبط تلفظ йомышлы-йомышсыз йомышлы-йомышсыз [tt]
 • ضبط تلفظ йөремсек йөремсек [tt]
 • ضبط تلفظ йөреш-килбәт йөреш-килбәт [tt]
 • ضبط تلفظ йөреш-торыш йөреш-торыш [tt]
 • ضبط تلفظ 생수병 생수병 [ko]
 • ضبط تلفظ faszikulu faszikulu [eu]
 • ضبط تلفظ hameväki hameväki [fi]
 • ضبط تلفظ krämen krämen [sv]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Jobs bok Jobs bok [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ en gäst en gäst [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Günün nasıl geçti? Günün nasıl geçti? [tr] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Günün nasıldı? Günün nasıldı? [tr] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ett hallon ett hallon [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ I would like to talk to you about my business idea. I would like to talk to you about my business idea. [en] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ en prinsessa en prinsessa [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ en prinsesstårta en prinsesstårta [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ en chokladkaka en chokladkaka [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ en mandel en mandel [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. [fr] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Je vous ai caché quelque chose. Je vous ai caché quelque chose. [fr] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ en mandelkaka en mandelkaka [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ett wienerbröd ett wienerbröd [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ en servitris en servitris [sv] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ бакыр елан бакыр елан [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ бакый йорт бакый йорт [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ бакча җимеше бакча җимеше [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ бакча тәмәкесе бакча тәмәкесе [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ бакча пычагы бакча пычагы [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ бака өфәге бака өфәге [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ баз өсте баз өсте [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ баз бакасы баз бакасы [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ аялап чыгу аялап чыгу [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ адым саен адым саен [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ агач аяк агач аяк [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ авыш-түеш килү авыш-түеш килү [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ аһ итү аһ итү [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ аерылып тору аерылып тору [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ аерып чыгару аерып чыгару [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ аерып алганда аерып алганда [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ аек баштан аек баштан [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ алып узу алып узу [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ал да гөл ал да гөл [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ азат булу азат булу [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ азап чигү азап чигү [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ аз гына да аз гына да [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ асыл сөяк асыл сөяк [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ арыш мае арыш мае [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ арыш анасы арыш анасы [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ арт чүмеч арт чүмеч [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ арт очлыклар арт очлыклар [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ аңсыз рәвештә аңсыз рәвештә [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ атлы гаскәр атлы гаскәр [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ атап кую атап кую [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ат кормасы ат кормасы [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ат докторы ат докторы [tt] [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ач күзләнү ач күзләнү [tt] [متفرقه]