تایلندی راهنمای تلفظ

[ไทย]

پيوستن به تلفظ های تایلندی

  • شمار متكلمان: 20.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.634
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 7.672
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 565
  • تایلندی عكس از Grossbildjaeger
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه