تایلندی راهنمای تلفظ

[ไทย]

پيوستن به تلفظ های تایلندی

  • شمار متكلمان: 20.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.705
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 7.969
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 597
  • تایلندی عكس از Grossbildjaeger
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه