فرهنگ لغت تلفظ فنلاندی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (فنلاندی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

فنلاندی: محتوای مفید

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به فنلاندی

  • y تلفظ y
  • te تلفظ te
  • auto تلفظ auto
  • IKEA تلفظ IKEA
  • a تلفظ a
  • hei تلفظ hei
  • J تلفظ J
  • Helsinki تلفظ Helsinki
  • Jupiter تلفظ Jupiter
  • Z تلفظ Z

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (فنلاندی) را تلفظ نمایید؟