فرهنگ لغت تلفظ فنلاندی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (فنلاندی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

فنلاندی: محتوای مفید

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به فنلاندی

  • Google تلفظ Google
  • a تلفظ a
  • y تلفظ y
  • te تلفظ te
  • IKEA تلفظ IKEA
  • pizza تلفظ pizza
  • Z تلفظ Z
  • hei تلفظ hei
  • Helsinki تلفظ Helsinki
  • auto تلفظ auto

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (فنلاندی) را تلفظ کنید؟