فنلاندی راهنمای تلفظ

[Suomi]

پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.458
  • واژه‌های تلفظ شده: 56.322
  • واژه‌های تلفظ نشده: 8.667
  • فنلاندی عكس از Tarja Mitrovic
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه