فنلاندی راهنمای تلفظ

[Suomi]

پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.579
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 57.962
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 8.605
  • فنلاندی عكس از Tarja Mitrovic
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه