ایتالیایی راهنمای تلفظ

[Italiano]

پيوستن به تلفظ های ایتالیایی

  • شمار متكلمان: 66.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 16.900
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 121.249
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 4
  • ایتالیایی عكس از Bert Kaufmann