ایتالیایی راهنمای تلفظ

[Italiano]

پيوستن به تلفظ های ایتالیایی

  • شمار متكلمان: 66.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 16.496
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 119.908
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 3
  • ایتالیایی عكس از Bert Kaufmann