ایتالیایی راهنمای تلفظ

[Italiano]

پيوستن به تلفظ های ایتالیایی

  • شمار متكلمان: 95.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15.680
  • واژه‌های تلفظ شده: 115.690
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2
  • ایتالیایی عكس از Bert Kaufmann