ایتالیایی راهنمای تلفظ

[Italiano]

پيوستن به تلفظ های ایتالیایی

  • شمار متكلمان: 95.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14.377
  • واژه‌های تلفظ شده: 111.027
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6
  • ایتالیایی عكس از Bert Kaufmann