ماری راهنمای تلفظ

[марий йылме]

پيوستن به تلفظ های ماری

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 57.500
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 528
  • ماری عكس از Минилбаева Елена
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه