کره ای راهنمای تلفظ

[한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.578
  • واژه‌های تلفظ شده: 52.571
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6.574
  • کره ای عكس از Republic of Korea