کره ای راهنمای تلفظ

[한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.524
  • واژه‌های تلفظ شده: 48.328
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4.923
  • کره ای عكس از Republic of Korea
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه