کره ای راهنمای تلفظ

[한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.292
  • واژه‌های تلفظ شده: 51.754
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.937
  • کره ای عكس از Republic of Korea