کره ای راهنمای تلفظ

[한국어]

پيوستن به تلفظ های کره ای

  • شمار متكلمان: 78.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.173
  • واژه‌های تلفظ شده: 51.627
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.598
  • کره ای عكس از Republic of Korea