کاتالان راهنمای تلفظ

[Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.418
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 57.310
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 10.580
  • کاتالان عكس از jqmj (Queralt)