کاتالان راهنمای تلفظ

[Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.398
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 56.322
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 11.302
  • کاتالان عكس از jqmj (Queralt)