کاتالان راهنمای تلفظ

[Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.374
  • واژه‌های تلفظ شده: 55.882
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.442
  • کاتالان عكس از jqmj (Queralt)