فرهنگ لغت تلفظ لهستانی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (لهستانی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

لهستانی: محتوای مفید

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به لهستانی

  • 1 تلفظ 1
  • 12 تلفظ 12
  • panda تلفظ panda
  • Z تلفظ Z
  • cześć تلفظ cześć
  • IKEA تلفظ IKEA
  • a تلفظ a
  • Chopin تلفظ Chopin
  • 17 تلفظ 17
  • one تلفظ one

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (لهستانی) را تلفظ نمایید؟