لهستانی راهنمای تلفظ

[Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 9.212
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 131.725
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 0
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas