لهستانی راهنمای تلفظ

[Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 8.919
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 130.653
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 68
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه