چینی راهنمای تلفظ

[汉语]

پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 1.091.782.930
  • شمار متكلمان در فوروو: 24.728
  • واژه‌های تلفظ شده: 90.651
  • واژه‌های تلفظ نشده: 471
  • چینی عكس از Jakub Hałun