چینی راهنمای تلفظ

[汉语]

پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 22.758
  • واژه‌های تلفظ شده: 84.093
  • واژه‌های تلفظ نشده: 68
  • چینی عكس از Jakub Hałun