چینی راهنمای تلفظ

[汉语]

پيوستن به تلفظ های چینی

  • شمار متكلمان: 885.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 23.632
  • واژه‌های تلفظ شده: 86.562
  • واژه‌های تلفظ نشده: 318
  • چینی عكس از Jakub Hałun