لوگزامبورگی راهنمای تلفظ

[Lëtzebuergesch]

پيوستن به تلفظ های لوگزامبورگی

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 55
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 38.680
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 36
  • لوگزامبورگی عكس از Miriam van der Tuin