لوگزامبورگی راهنمای تلفظ

[Lëtzebuergesch]

پيوستن به تلفظ های لوگزامبورگی

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 49
  • واژه‌های تلفظ شده: 30.141
  • واژه‌های تلفظ نشده: 28
  • لوگزامبورگی عكس از Miriam van der Tuin