فرهنگ لغت تلفظ لوگزامبورگی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (لوگزامبورگی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به لوگزامبورگی

  • computer تلفظ computer
  • bonjour تلفظ bonjour
  • BMW تلفظ BMW
  • live تلفظ live
  • y تلفظ y
  • V تلفظ V
  • ass تلفظ ass
  • R تلفظ R
  • J تلفظ J
  • cousin تلفظ cousin

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (لوگزامبورگی) را تلفظ نمایید؟