عربی راهنمای تلفظ

[العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 280.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11.002
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 92.433
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 598
  • عربی عكس از misbahhammoud
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه