عربی راهنمای تلفظ

[العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 8.525
  • واژه‌های تلفظ شده: 86.186
  • واژه‌های تلفظ نشده: 917
  • عربی عكس از misbahhammoud
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه