کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
10/05/2019 нормализирам се [bg] нормализирам се تلفظ 0 رأی
06/05/2019 наличен съм [bg] наличен съм تلفظ 0 رأی
06/05/2019 изпразвам се [bg] изпразвам се تلفظ 0 رأی
04/05/2019 нервност [bg] нервност تلفظ 0 رأی
03/05/2019 щляя се [bg] щляя се تلفظ 0 رأی
03/05/2019 щляя [bg] щляя تلفظ 0 رأی
03/05/2019 дрейфувам [bg] дрейфувам تلفظ 0 رأی
22/04/2019 сладкодумен [bg] сладкодумен تلفظ 0 رأی
11/04/2019 подпалвам се [bg] подпалвам се تلفظ 0 رأی
11/04/2019 подпалвам [bg] подпалвам تلفظ 0 رأی
10/04/2019 пресилвам [bg] пресилвам تلفظ 0 رأی
10/04/2019 преигравам [bg] преигравам تلفظ 0 رأی
06/04/2019 пълнеж [bg] пълнеж تلفظ 0 رأی
06/04/2019 запълване [bg] запълване تلفظ 0 رأی
03/04/2019 престиж [bg] престиж تلفظ 0 رأی
25/03/2019 инвестирам [bg] инвестирам تلفظ 0 رأی
24/03/2019 вундеркинд [bg] вундеркинд تلفظ 0 رأی
23/03/2019 цъквам [bg] цъквам تلفظ 0 رأی
10/03/2019 заразата [bg] заразата تلفظ 0 رأی
10/03/2019 разпространение [bg] разпространение تلفظ 0 رأی
09/03/2019 предъвквам [bg] предъвквам تلفظ 0 رأی
03/03/2019 питомен [bg] питомен تلفظ 0 رأی
06/01/2019 подигравателен [bg] подигравателен تلفظ 0 رأی
06/01/2019 капризнича [bg] капризнича تلفظ 0 رأی
06/01/2019 мизерствам [bg] мизерствам تلفظ 0 رأی
06/01/2019 бедствам [bg] бедствам تلفظ 0 رأی
29/12/2018 обездвижвам [bg] обездвижвам تلفظ 0 رأی
29/12/2018 емайллак [bg] емайллак تلفظ 0 رأی
21/12/2018 присъщ [bg] присъщ تلفظ 0 رأی
20/12/2018 разпространен [bg] разпространен تلفظ 0 رأی