کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
10/09/2019 плискам се [bg] плискам се تلفظ 0 رأی
06/09/2019 аранжирам [bg] аранжирам تلفظ 0 رأی
27/08/2019 павилион [bg] павилион تلفظ 0 رأی
27/07/2019 гукам [bg] гукам تلفظ 0 رأی
27/07/2019 кукуригам [bg] кукуригам تلفظ 0 رأی
27/07/2019 пъчене [bg] пъчене تلفظ 0 رأی
25/07/2019 загубеняк [bg] загубеняк تلفظ 0 رأی
25/07/2019 жулене [bg] жулене تلفظ 0 رأی
24/07/2019 отбелязан [bg] отбелязан تلفظ 0 رأی
13/07/2019 процесия [bg] процесия تلفظ 0 رأی
13/07/2019 шествам [bg] шествам تلفظ 0 رأی
13/07/2019 производство [bg] производство تلفظ 0 رأی
13/07/2019 процес [bg] процес تلفظ 0 رأی
02/07/2019 спекулирам [bg] спекулирам تلفظ 0 رأی
29/06/2019 опакован [bg] опакован تلفظ 0 رأی
25/06/2019 въвлечен съм [bg] въвлечен съм تلفظ 0 رأی
22/06/2019 отразяване [bg] отразяване تلفظ 0 رأی
08/06/2019 паралия [bg] паралия تلفظ 0 رأی
08/06/2019 опаричен [bg] опаричен تلفظ 0 رأی
08/06/2019 подравнен [bg] подравнен تلفظ 0 رأی
10/05/2019 нормализирам се [bg] нормализирам се تلفظ 0 رأی
06/05/2019 наличен съм [bg] наличен съм تلفظ 0 رأی
06/05/2019 изпразвам се [bg] изпразвам се تلفظ 0 رأی
04/05/2019 нервност [bg] нервност تلفظ 0 رأی
03/05/2019 щляя се [bg] щляя се تلفظ 0 رأی
03/05/2019 щляя [bg] щляя تلفظ 0 رأی
03/05/2019 дрейфувам [bg] дрейфувам تلفظ 0 رأی
22/04/2019 сладкодумен [bg] сладкодумен تلفظ 0 رأی
11/04/2019 подпалвам се [bg] подпалвам се تلفظ 0 رأی
11/04/2019 подпалвам [bg] подпалвам تلفظ 0 رأی