کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
05/08/2020 удрам се [mk] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
04/08/2020 съвпадам [bg] съвпадам تلفظ 0 رأی
04/08/2020 припокривам [bg] припокривам تلفظ 0 رأی
04/08/2020 припокривам се [bg] припокривам се تلفظ 0 رأی
04/08/2020 разлагам се [bg] разлагам се تلفظ 0 رأی
01/08/2020 седимент [bg] седимент تلفظ 0 رأی
25/07/2020 форсирам [bg] форсирам تلفظ 0 رأی
25/07/2020 организирам се [bg] организирам се تلفظ 0 رأی
24/07/2020 обвиващо [bg] обвиващо تلفظ 0 رأی
24/07/2020 обвиващ [bg] обвиващ تلفظ 0 رأی
24/07/2020 покриващо [bg] покриващо تلفظ 0 رأی
24/07/2020 изглеждащ [bg] изглеждащ تلفظ 0 رأی
20/07/2020 подлъган съм [bg] подлъган съм تلفظ 0 رأی
20/07/2020 привлечен съм [bg] привлечен съм تلفظ 0 رأی
19/07/2020 разказвач [bg] разказвач تلفظ 0 رأی
19/07/2020 разказване [bg] разказване تلفظ 0 رأی
18/07/2020 смекчавам загубите [bg] смекчавам загубите تلفظ 0 رأی
08/07/2020 праг [bg] праг تلفظ 0 رأی
02/07/2020 ритуал [bg] ритуал تلفظ 0 رأی
24/06/2020 казвам на черното бяло [bg] казвам на черното бяло تلفظ 0 رأی
24/06/2020 черногледство [bg] черногледство تلفظ 0 رأی
24/06/2020 разприказвам [bg] разприказвам تلفظ 0 رأی
24/06/2020 разплаквам [bg] разплаквам تلفظ 0 رأی
24/06/2020 разсмивам [bg] разсмивам تلفظ 0 رأی
24/06/2020 стартирам [bg] стартирам تلفظ 0 رأی
23/06/2020 хипер [bg] хипер تلفظ 0 رأی
20/06/2020 шофирам [bg] шофирам تلفظ 0 رأی
20/06/2020 на разположение [bg] на разположение تلفظ 0 رأی
19/06/2020 скопец [bg] скопец تلفظ 0 رأی
19/06/2020 рампа [bg] рампа تلفظ 0 رأی