کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
06/01/2019 капризнича [bg] капризнича تلفظ 0 رأی
06/01/2019 мизерствам [bg] мизерствам تلفظ 0 رأی
06/01/2019 бедствам [bg] бедствам تلفظ 0 رأی
29/12/2018 обездвижвам [bg] обездвижвам تلفظ 0 رأی
29/12/2018 емайллак [bg] емайллак تلفظ 0 رأی
21/12/2018 присъщ [bg] присъщ تلفظ 0 رأی
20/12/2018 разпространен [bg] разпространен تلفظ 0 رأی
15/12/2018 щипещ [bg] щипещ تلفظ 0 رأی
11/12/2018 наслаждавай се [bg] наслаждавай се تلفظ 0 رأی
11/12/2018 индийско орехче [bg] индийско орехче تلفظ 0 رأی
03/12/2018 давене [bg] давене تلفظ 0 رأی
03/12/2018 запъване [bg] запъване تلفظ 0 رأی
25/11/2018 келеш [bg] келеш تلفظ 0 رأی
18/11/2018 корморан [bg] корморан تلفظ 0 رأی
18/11/2018 полуфабрикат [bg] полуфабрикат تلفظ 0 رأی
18/11/2018 комфорт [bg] комфорт تلفظ 0 رأی
10/11/2018 шпековам [bg] шпековам تلفظ 0 رأی
03/11/2018 естественост [bg] естественост تلفظ 0 رأی
03/11/2018 леснота [bg] леснота تلفظ 0 رأی
16/09/2018 демостративен [bg] демостративен تلفظ 0 رأی
16/09/2018 Доказано [bg] Доказано تلفظ 0 رأی
16/09/2018 демонстративно [bg] демонстративно تلفظ 0 رأی
09/09/2018 тревопасни [bg] тревопасни تلفظ 0 رأی
09/09/2018 тревопасна [bg] тревопасна تلفظ 0 رأی
09/09/2018 тревопасен [bg] тревопасен تلفظ 0 رأی
12/08/2018 припирам [bg] припирам تلفظ 0 رأی
05/08/2018 бод [bg] бод تلفظ 0 رأی
05/08/2018 плетка [bg] плетка تلفظ 0 رأی
27/07/2018 запек [bg] запек تلفظ 0 رأی
27/07/2018 породист [bg] породист تلفظ 0 رأی