عبارات مورد نیاز برای آدرس پرسیدن در زبان لهستانی

"برید داخل اولین خیابونِ سمت راست"، "مستقیم ادامه بدید" ... یادگیری پرسیدن مسیر‌ها وقتی‌ از جای جدید دیدن می‌کنیم جزئی از سفر می‌باشد، علی‌‌رغم پیشرفتها در تکنولوژی در این بخش.  اینجا عباراتی هست که به شما در این چنین شرایط کمک می‌کند.


اپ تلفن همراه را دانلود نمایید تا تمام محتوا را هر زمان که بخواهید در دستان شما باشد.

App Store Google Play