Speak Your Savings.

Our discounts, just in time!

Days
Hours
Minutes
Seconds
10% using the code: BF23

فرهنگ واژگان گاهشمار در زبان لهستانی

روزها ماه ها و فصل ها: لغات پایه ای هستند برای هر کسی که در حال یادگیری زبانی جدید است.


اپ تلفن همراه را دانلود نمایید تا تمام محتوا را هر زمان که بخواهید در دستان شما باشد.

App Store Google Play