Speak Your Savings.

Our discounts, just in time!

Days
Hours
Minutes
Seconds
10% using the code: BF23

فرهنگ واژگان نوشیدنی‌ها در زبان لهستانی

نوشیدنی‌ ها: سفارش دادن یک کوکا کلا در کشوری دیگر و تلاش برای فهماندن منظورتان به دیگران به آسانی‌ای که به نظر می‌‌آید نیست. این راهنما را برسی‌ کنید تا به شما در چنین لحظاتی کمک کند.


اپ تلفن همراه را دانلود نمایید تا تمام محتوا را هر زمان که بخواهید در دستان شما باشد.

App Store Google Play