کاربر:

i100

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های i100 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/09/2019 плискам се [bg] плискам се تلفظ 0 رأی
06/09/2019 аранжирам [bg] аранжирам تلفظ 0 رأی
27/08/2019 чим [bg] чим تلفظ 0 رأی
27/08/2019 Чаршафи [bg] Чаршафи تلفظ 0 رأی
27/08/2019 купето [bg] купето تلفظ 0 رأی
27/08/2019 Тръгваме [bg] Тръгваме تلفظ 0 رأی
27/08/2019 затворена [bg] затворена تلفظ 0 رأی
27/08/2019 отменя [bg] отменя تلفظ 0 رأی
27/08/2019 павилион [bg] павилион تلفظ 0 رأی
27/07/2019 гукам [bg] гукам تلفظ 0 رأی
27/07/2019 кукуригам [bg] кукуригам تلفظ 0 رأی
27/07/2019 пъчене [bg] пъчене تلفظ 0 رأی
25/07/2019 загубеняк [bg] загубеняк تلفظ 0 رأی
25/07/2019 жулене [bg] жулене تلفظ 0 رأی
24/07/2019 отбелязан [bg] отбелязан تلفظ 0 رأی
24/07/2019 белязан [bg] белязан تلفظ 0 رأی
13/07/2019 процесия [bg] процесия تلفظ 0 رأی
13/07/2019 шествам [bg] шествам تلفظ 0 رأی
13/07/2019 обработвам [bg] обработвам تلفظ 0 رأی
13/07/2019 производство [bg] производство تلفظ 0 رأی
13/07/2019 действие [bg] действие تلفظ 0 رأی
13/07/2019 кочан [bg] кочан تلفظ 0 رأی
13/07/2019 процес [bg] процес تلفظ 0 رأی
02/07/2019 кадифе [bg] кадифе تلفظ 0 رأی
02/07/2019 спекулирам [bg] спекулирам تلفظ 0 رأی
29/06/2019 опакован [bg] опакован تلفظ 0 رأی
25/06/2019 хомосексуалност [bg] хомосексуалност تلفظ 0 رأی
25/06/2019 пуяк [bg] пуяк تلفظ 0 رأی
25/06/2019 въвлечен съм [bg] въвлечен съм تلفظ 0 رأی
22/06/2019 срещна [bg] срещна تلفظ 0 رأی