دسته‌بندی:

computer files

تصديق computer files تلفظ ها

  • gif تلفظ
    gif [en]
  • pliki تلفظ
    pliki [pl]