دسته‌بندی:

computer files

تصديق computer files تلفظ ها

  • gif تلفظ gif [en]
  • pliki تلفظ pliki [pl]