زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته بندی: monosyllable

تصديق monosyllable تلفظ ها