زبان:

لهستانی

[pl]

بازگشت به لهستانی

دسته‌بندی: (

تصديق ( تلفظ ها