زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: Sun

تصديق Sun تلفظ ها