زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته بندی: Sun

تصديق Sun تلفظ ها