آسامی راهنمای تلفظ

[অসমীয়া / Asami]

پيوستن به تلفظ های آسامی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 24
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 54
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 94
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه