آسامی راهنمای تلفظ

[অসমীয়া / Asami]

پيوستن به تلفظ های آسامی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 22
  • واژه‌های تلفظ شده: 43
  • واژه‌های تلفظ نشده: 31
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه