دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/02/2018 كافيار [ar] كافيار تلفظ 0 رأی
20/02/2018 كاثوليكيّة [ar] كاثوليكيّة تلفظ 0 رأی
20/02/2018 فهرس [ar] فهرس تلفظ 0 رأی
20/02/2018 كرتونيّ [ar] كرتونيّ تلفظ 0 رأی
20/02/2018 ممشى [ar] ممشى تلفظ 0 رأی
20/02/2018 بيزنطة [ar] بيزنطة تلفظ 0 رأی
20/02/2018 فضائيّ [ar] فضائيّ تلفظ 0 رأی
20/02/2018 أرجنتينيّ [ar] أرجنتينيّ تلفظ 0 رأی
20/02/2018 مران [ar] مران تلفظ 0 رأی
20/02/2018 جرّافة [ar] جرّافة تلفظ 0 رأی
20/02/2018 اسفلت [ar] اسفلت تلفظ 0 رأی
20/02/2018 أستراليّة [ar] أستراليّة تلفظ 0 رأی
20/02/2018 وحمة [ar] وحمة تلفظ 0 رأی
20/02/2018 لجام [ar] لجام تلفظ 0 رأی
20/02/2018 خريفيّ [ar] خريفيّ تلفظ 0 رأی
20/02/2018 بيلاروسيّة [ar] بيلاروسيّة تلفظ 0 رأی
20/02/2018 أذربيجانيّة [ar] أذربيجانيّة تلفظ 0 رأی
20/02/2018 خلفيّ [ar] خلفيّ تلفظ 0 رأی
20/02/2018 كواليس [ar] كواليس تلفظ 0 رأی
20/02/2018 بلجيكيّة [ar] بلجيكيّة تلفظ 0 رأی
20/02/2018 توراتيّ [ar] توراتيّ تلفظ 0 رأی
20/02/2018 بون [ar] بون تلفظ 0 رأی
20/02/2018 مقترض [ar] مقترض تلفظ 0 رأی
20/02/2018 الغلاف الجوّيّ [ar] الغلاف الجوّيّ تلفظ 0 رأی
20/02/2018 ألبانيّة [ar] ألبانيّة تلفظ 0 رأی
20/02/2018 أميرال [ar] أميرال تلفظ 0 رأی
20/02/2018 ملياردير [ar] ملياردير تلفظ 0 رأی
20/02/2018 قندس [ar] قندس تلفظ 0 رأی
20/02/2018 مبتزّ [ar] مبتزّ تلفظ 0 رأی
20/02/2018 نحّال [ar] نحّال تلفظ 0 رأی