دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/01/2019 غير مجدية [ar] غير مجدية تلفظ 0 رأی
09/01/2019 الشغل الشاغل [ar] الشغل الشاغل تلفظ 0 رأی
09/01/2019 اقتحموا [ar] اقتحموا تلفظ 0 رأی
09/01/2019 الغاز المسيل للدموع [ar] الغاز المسيل للدموع تلفظ 0 رأی
09/01/2019 أتاح الفرصة [ar] أتاح الفرصة تلفظ 0 رأی
09/01/2019 مكوك فضائي [ar] مكوك فضائي تلفظ 0 رأی
09/01/2019 على النقيض من [ar] على النقيض من تلفظ 0 رأی
09/01/2019 فوز ساحق [ar] فوز ساحق تلفظ 0 رأی
09/01/2019 مظاهرة سلمية [ar] مظاهرة سلمية تلفظ 0 رأی
09/01/2019 مني بهزيمة فادحة [ar] مني بهزيمة فادحة تلفظ 0 رأی
09/01/2019 هروب الأدمغة [ar] هروب الأدمغة تلفظ 0 رأی
09/01/2019 أمطار غزيرة [ar] أمطار غزيرة تلفظ 0 رأی
02/01/2019 إدراكي [ar] إدراكي تلفظ 0 رأی
02/01/2019 حُكّام [ar] حُكّام تلفظ 0 رأی
02/01/2019 يوقن [ar] يوقن تلفظ 0 رأی
02/01/2019 أيقن [ar] أيقن تلفظ 0 رأی
02/01/2019 متوكّل [ar] متوكّل تلفظ 0 رأی
02/01/2019 ماورائية [ar] ماورائية تلفظ 0 رأی
28/12/2018 ينغلق [ar] ينغلق تلفظ 0 رأی
28/12/2018 تَمَنٍّ [ar] تَمَنٍّ تلفظ 0 رأی
28/12/2018 تَنَحٍّ [ar] تَنَحٍّ تلفظ 0 رأی
28/12/2018 عَقار [ar] عَقار تلفظ 0 رأی
28/12/2018 فخرا [ar] فخرا تلفظ 0 رأی
25/12/2018 المهارات [ar] المهارات تلفظ 0 رأی
25/12/2018 حِبَالً [ar] حِبَالً تلفظ 0 رأی
25/12/2018 أَمْنَعُ [ar] أَمْنَعُ تلفظ 0 رأی
25/12/2018 وهلم جرا [ar] وهلم جرا تلفظ 0 رأی
25/12/2018 عَاجِلاً أَم آجِلاً [ar] عَاجِلاً أَم آجِلاً تلفظ 0 رأی
25/12/2018 رصده [ar] رصده تلفظ 0 رأی
16/12/2018 متسم ب [ar] متسم ب تلفظ 0 رأی