دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/08/2018 الاكْتِساب [ar] الاكْتِساب تلفظ 0 رأی
06/08/2018 البَشير [ar] البَشير تلفظ 0 رأی
06/08/2018 الأقْوَمُ [ar] الأقْوَمُ تلفظ 0 رأی
03/08/2018 يقُود السيارة [ar] يقُود السيارة تلفظ 0 رأی
03/08/2018 زبدة القول [ar] زبدة القول تلفظ 0 رأی
03/08/2018 الإرْغام [ar] الإرْغام تلفظ 0 رأی
03/08/2018 أذاقَ [ar] أذاقَ تلفظ 0 رأی
03/08/2018 الأزمة الاقتصادية العالمية [ar] الأزمة الاقتصادية العالمية تلفظ 0 رأی
02/08/2018 آيت بن حدّو [ar] آيت بن حدّو تلفظ 0 رأی
02/08/2018 ضريح السعديين [ar] ضريح السعديين تلفظ 0 رأی
02/08/2018 ذَيْلِ طائرة [ar] ذَيْلِ طائرة تلفظ 0 رأی
02/08/2018 الأنيقَة [ar] الأنيقَة تلفظ 0 رأی
02/08/2018 لا يُنفِقونها [ar] لا يُنفِقونها تلفظ 0 رأی
02/08/2018 ناد ثقافي [ar] ناد ثقافي تلفظ 0 رأی
02/08/2018 المدينة خاوية [ar] المدينة خاوية تلفظ 0 رأی
02/08/2018 خوذةُ الجندي [ar] خوذةُ الجندي تلفظ 0 رأی
01/08/2018 الأقْفال [ar] الأقْفال تلفظ 0 رأی
30/07/2018 لَقَب [ar] لَقَب تلفظ 0 رأی
29/07/2018 الإعزاز [ar] الإعزاز تلفظ 0 رأی
29/07/2018 أشبار [ar] أشبار تلفظ 0 رأی
29/07/2018 بِالمَثُلاَتِ [ar] بِالمَثُلاَتِ تلفظ 0 رأی
29/07/2018 الخُزَاعُ [ar] الخُزَاعُ تلفظ 0 رأی
29/07/2018 تتقيأ [ar] تتقيأ تلفظ 0 رأی
29/07/2018 الشُّعْلَةُ [ar] الشُّعْلَةُ تلفظ 0 رأی
29/07/2018 الفيحاء [ar] الفيحاء تلفظ 0 رأی
29/07/2018 الرائد [ar] الرائد تلفظ 0 رأی
28/07/2018 فلاحة [ar] فلاحة تلفظ 0 رأی
28/07/2018 متزوجات [ar] متزوجات تلفظ 0 رأی
28/07/2018 فَيالِقُ [ar] فَيالِقُ تلفظ 0 رأی
28/07/2018 موادُّ [ar] موادُّ تلفظ 0 رأی