کاربر:

oveka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های oveka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/06/2016 карасяччя [uk] карасяччя تلفظ 0 رأی
07/06/2016 жовток [uk] жовток تلفظ 0 رأی
28/01/2016 гедз [uk] гедз تلفظ 0 رأی
15/09/2015 доконаний вид [uk] доконаний вид تلفظ 0 رأی
14/09/2015 кукібливий [uk] кукібливий تلفظ 1 رأی
14/09/2015 кукільний [uk] кукільний تلفظ 0 رأی
14/09/2015 куличок [uk] куличок تلفظ 0 رأی
14/09/2015 купчик [uk] купчик تلفظ 0 رأی
14/09/2015 курватура [uk] курватура تلفظ 0 رأی
14/09/2015 курантовий [uk] курантовий تلفظ 0 رأی
14/09/2015 купоросовий [uk] купоросовий تلفظ 0 رأی
14/09/2015 удосвітній [uk] удосвітній تلفظ 0 رأی
14/09/2015 держання [uk] держання تلفظ 0 رأی
14/09/2015 курінець [uk] курінець تلفظ 0 رأی
14/09/2015 кулакувати [uk] кулакувати تلفظ 0 رأی
14/09/2015 ксероз [uk] ксероз تلفظ 0 رأی
14/09/2015 куканчик [uk] куканчик تلفظ 0 رأی
14/09/2015 кульба [uk] кульба تلفظ 0 رأی
14/09/2015 журимося [uk] журимося تلفظ 0 رأی
14/09/2015 співредактор [uk] співредактор تلفظ 0 رأی
14/09/2015 цехіни [uk] цехіни تلفظ 0 رأی
14/09/2015 збудування [uk] збудування تلفظ 0 رأی
14/09/2015 божевільня [uk] божевільня تلفظ 0 رأی
14/09/2015 ніжитися [uk] ніжитися تلفظ 0 رأی
14/09/2015 нечемний [uk] нечемний تلفظ 0 رأی
14/09/2015 повзти [uk] повзти تلفظ 0 رأی
14/09/2015 ніжити [uk] ніжити تلفظ 0 رأی
10/09/2015 чистомовка [uk] чистомовка تلفظ 1 رأی
10/09/2015 помірок [uk] помірок تلفظ 0 رأی
10/09/2015 покорм [uk] покорм تلفظ 0 رأی