کاربر:

oveka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های oveka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/06/2019 веретено [uk] веретено تلفظ 0 رأی
03/06/2019 заґратований [uk] заґратований تلفظ 0 رأی
23/07/2018 дії [uk] дії تلفظ 1 رأی
22/07/2018 баскетбол [uk] баскетбол تلفظ -1 رأی
10/02/2018 зазнавала [uk] зазнавала تلفظ 0 رأی
10/02/2018 українців [uk] українців تلفظ 0 رأی
10/02/2018 конференціях [uk] конференціях تلفظ 0 رأی
10/02/2018 намагалися [uk] намагалися تلفظ 0 رأی
29/01/2018 цiкаво [uk] цiкаво تلفظ 0 رأی
28/06/2016 карасяччя [uk] карасяччя تلفظ 0 رأی
07/06/2016 жовток [uk] жовток تلفظ 0 رأی
28/01/2016 гедз [uk] гедз تلفظ 0 رأی
15/09/2015 доконаний вид [uk] доконаний вид تلفظ 0 رأی
14/09/2015 кукібливий [uk] кукібливий تلفظ 1 رأی
14/09/2015 кукільний [uk] кукільний تلفظ 0 رأی
14/09/2015 куличок [uk] куличок تلفظ 0 رأی
14/09/2015 купчик [uk] купчик تلفظ 0 رأی
14/09/2015 курватура [uk] курватура تلفظ 0 رأی
14/09/2015 курантовий [uk] курантовий تلفظ 0 رأی
14/09/2015 купоросовий [uk] купоросовий تلفظ 0 رأی
14/09/2015 удосвітній [uk] удосвітній تلفظ 0 رأی
14/09/2015 держання [uk] держання تلفظ 0 رأی
14/09/2015 курінець [uk] курінець تلفظ 0 رأی
14/09/2015 кулакувати [uk] кулакувати تلفظ 0 رأی
14/09/2015 ксероз [uk] ксероз تلفظ 0 رأی
14/09/2015 куканчик [uk] куканчик تلفظ 0 رأی
14/09/2015 кульба [uk] кульба تلفظ 0 رأی
14/09/2015 журимося [uk] журимося تلفظ 0 رأی
14/09/2015 співредактор [uk] співредактор تلفظ 0 رأی
14/09/2015 цехіни [uk] цехіни تلفظ 0 رأی