کاربر:

Gudrun

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Gudrun شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/03/2018 Uxatindagljúfur [is] Uxatindagljúfur تلفظ 0 رأی
10/01/2018 uppgönguhryggur [is] uppgönguhryggur تلفظ 0 رأی
10/01/2018 Tungaárjökull [is] Tungaárjökull تلفظ 0 رأی
10/01/2018 Stóragil [is] Stóragil تلفظ 0 رأی
10/01/2018 Laugahraun [is] Laugahraun تلفظ 0 رأی
10/01/2018 Ófærufoss [is] Ófærufoss تلفظ 0 رأی
13/10/2013 hrekkjavaka [is] hrekkjavaka تلفظ 0 رأی
15/09/2013 veðurspá [is] veðurspá تلفظ 0 رأی
15/09/2013 vikurbreyskja [is] vikurbreyskja تلفظ 0 رأی
15/09/2013 sveinn [is] sveinn تلفظ 0 رأی
15/09/2013 Kanada [is] Kanada تلفظ 0 رأی
15/09/2013 Theodór [is] Theodór تلفظ 0 رأی
15/09/2013 ábót [is] ábót تلفظ 0 رأی
15/09/2013 ágætur [is] ágætur تلفظ 1 رأی
15/09/2013 séríslenskur [is] séríslenskur تلفظ 0 رأی
15/09/2013 stinnur [is] stinnur تلفظ 0 رأی
15/09/2013 sennilega [is] sennilega تلفظ 0 رأی
15/09/2013 fræðimaður [is] fræðimaður تلفظ 0 رأی
15/09/2013 helgur [is] helgur تلفظ 0 رأی
15/09/2013 endursegja [is] endursegja تلفظ 0 رأی
15/09/2013 dæmigerður [is] dæmigerður تلفظ 0 رأی
15/09/2013 svangt [is] svangt تلفظ 0 رأی
15/09/2013 hamingjusöm [is] hamingjusöm تلفظ 0 رأی
15/09/2013 hamingjusamt [is] hamingjusamt تلفظ 0 رأی
15/09/2013 skipsfjöl [is] skipsfjöl تلفظ 0 رأی
15/09/2013 skipbrot [is] skipbrot تلفظ 0 رأی
15/09/2013 skipverji [is] skipverji تلفظ 0 رأی
15/09/2013 skýrt [is] skýrt تلفظ 0 رأی
15/09/2013 kurteist [is] kurteist تلفظ 0 رأی
15/09/2013 hresst [is] hresst تلفظ 0 رأی