کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/06/2019 conjugados [es] conjugados تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugada [es] conjugada تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugadas [es] conjugadas تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugarás [es] conjugarás تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugaré [es] conjugaré تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugarán [es] conjugarán تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugaréis [es] conjugaréis تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugaremos [es] conjugaremos تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugará [es] conjugará تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugarías [es] conjugarías تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugaría [es] conjugaría تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugarían [es] conjugarían تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugaríais [es] conjugaríais تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugaríamos [es] conjugaríamos تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugue [es] conjugue تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugares [es] conjugares تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugues [es] conjugues تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugare [es] conjugare تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugareis [es] conjugareis تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjuguéis [es] conjuguéis تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugáremos [es] conjugáremos تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugaren [es] conjugaren تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjuguen [es] conjuguen تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugase [es] conjugase تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugara [es] conjugara تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugáramos [es] conjugáramos تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugases [es] conjugases تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugaras [es] conjugaras تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugasen [es] conjugasen تلفظ 0 رأی
18/06/2019 conjugaran [es] conjugaran تلفظ 0 رأی