کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/10/2018 Lehzen [de] Lehzen تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Budschat [de] Budschat تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Schwerd [de] Schwerd تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Dorniers [de] Dorniers تلفظ 0 رأی
14/10/2018 holoedrisch [de] holoedrisch تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Bijou Brigitte [de] Bijou Brigitte تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Hexaoktaeder [de] Hexaoktaeder تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Abdichtungsinjektion [de] Abdichtungsinjektion تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Injektionsharz [de] Injektionsharz تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Streichvlies [de] Streichvlies تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Armierungsvlies [de] Armierungsvlies تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Vlieseinbettung [de] Vlieseinbettung تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Verhässlichung [de] Verhässlichung تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Gegensatzform [de] Gegensatzform تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Fäulnisgift [de] Fäulnisgift تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Verhaltenskultur [de] Verhaltenskultur تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Selbstumgang [de] Selbstumgang تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Forschungscluster [de] Forschungscluster تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Selbstverwandlung [de] Selbstverwandlung تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Ahornbrücke [de] Ahornbrücke تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Fußgängerbrückenbau [de] Fußgängerbrückenbau تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Wiederspahn [de] Wiederspahn تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Sonderstahlbau [de] Sonderstahlbau تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Branchenregister [de] Branchenregister تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Rangiergelände [de] Rangiergelände تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Variantenstudie [de] Variantenstudie تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Rotterdamer [de] Rotterdamer تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Epoxidbeschichtung [de] Epoxidbeschichtung تلفظ 0 رأی
14/10/2018 thiophenisch [de] thiophenisch تلفظ 0 رأی
14/10/2018 Transmutationskreis [de] Transmutationskreis تلفظ 0 رأی