کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
21/10/2019 ätzt [de] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
21/10/2019 Klimabeschluss [de] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
21/10/2019 Klimabeschlüsse [de] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
21/10/2019 auszunutzen [de] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
21/10/2019 Servierteller [de] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
21/10/2019 übertrumpft [de] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
19/10/2019 Pufferpatrone [de] Pufferpatrone تلفظ 0 رأی
19/10/2019 Waffenpflege [de] Waffenpflege تلفظ 0 رأی
19/10/2019 Kunstfell [de] Kunstfell تلفظ 0 رأی
19/10/2019 rötlichbraun [de] rötlichbraun تلفظ 0 رأی
19/10/2019 epilepsieartig [de] epilepsieartig تلفظ 0 رأی
19/10/2019 Weizenkörner [de] Weizenkörner تلفظ 0 رأی
19/10/2019 Roggenkörner [de] Roggenkörner تلفظ 0 رأی
19/10/2019 Glutensensitivität [de] Glutensensitivität تلفظ 0 رأی
19/10/2019 Fertigmehlmischung [de] Fertigmehlmischung تلفظ 0 رأی
19/10/2019 Phasenprüfung [de] Phasenprüfung تلفظ 0 رأی
19/10/2019 Bizepstraining [de] Bizepstraining تلفظ 0 رأی
18/10/2019 Mietausfallversicherung [de] Mietausfallversicherung تلفظ توسط Kartoffeltier
18/10/2019 quotenorientiert [de] quotenorientiert تلفظ توسط Kartoffeltier
17/10/2019 Linken-Fraktionschefin [de] Linken-Fraktionschefin تلفظ توسط Kartoffeltier
17/10/2019 EU-Austritt [de] EU-Austritt تلفظ 0 رأی
17/10/2019 Sammlungsbewegung [de] Sammlungsbewegung تلفظ 0 رأی
17/10/2019 Nagelstruktur [de] Nagelstruktur تلفظ توسط Kartoffeltier
17/10/2019 Nagelwurzel [de] Nagelwurzel تلفظ 0 رأی
17/10/2019 dramolett [de] dramolett تلفظ 0 رأی
17/10/2019 Originalinterpret [de] Originalinterpret تلفظ 0 رأی
17/10/2019 Musikformat [de] Musikformat تلفظ 0 رأی
17/10/2019 drangeblieben [de] drangeblieben تلفظ 0 رأی
17/10/2019 durchbricht [de] durchbricht تلفظ 0 رأی
14/10/2019 hingeguckt [de] hingeguckt تلفظ توسط Linlan