دسته‌بندی:

usar conjunction

تصديق usar conjunction تلفظ ها

  • USA تلفظ USA [de]